วีดีโอ : เปลี่ยน path เก็บไฟล์ใน WordPress

โฟลเดอร์ที่จะเก็บไฟล์ต่างๆ ที่เราอัพโหลดใน WordPress ก็คือโฟลเดอร์ wp-content/uploads ค่านี้ เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ และการเปลี่ยนแปลงนี้ เราจะเปลี่ยนเป็นเก็บไว้ใน sub domain เช่น files.domain.com เป็นต้น ไม่ค่อยเหมือนใครด้วย

คลิปวีดีโอนี้จะแสดงการเปลี่ยน path เก็บไฟล์เริ่มต้นของ WordPress เป็นแบบ sub domain แต่ว่า ยังคงเก็บไฟล์ต่างๆ ไว้ในโฟลเดอร์เดิมคือ wp-content/uploads แต่ url ของไฟล์นั้นเปลี่ยนเป็น sub domain

ขั้นตอนง่าย ๆ ก็คือ สร้าง sub domain ที่ต้องการก่อน โดยให้โฟลเดอร์ของ sub domain คือโฟลเดอร์ที่เราจะเก็บไฟล์ ในตัวอย่างใช้เป็น wp-content/uploads (ง่ายดี ใช้โฟลเดอร์เริ่มต้นของ WordPress แต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ แต่ต้องระบุด้วย) จากนั้นไปที่เมนู Settings | Media ไปที่ช่อง Full URL path to files ก็ป้อน path ของ url ของ sub domain แล้ว แล้วบันทึก

ต่อไปเมื่ออัพโหลดไฟล์ path ก็จะเป็น path ของ sub domain แล้ว

Get the Flash Player to see this content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*