วีดีโอ : อัพโหลดไฟล์ไป Media Library โดย FTP Client

ในการอัพโหลดไฟล์ไปยัง WordPress ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ภาพ เสียง หรือคลิปวีดีโอ เพื่อนำไปแนบใน Post หรือ Page เป็นการอัพโหลดไปยัง Media Library โดยใช้ WordPress Upload Manager อาจจะไม่สะดวก ในกรณีที่ไฟล์มีขนาดใหญ่ แต่เรามีทางเลือกคือ เราสามารถอัพโหลดไฟล์ต่างๆ เหล่านั้น โดยใช้ FTPp Client ได้ โดยอัพโหลดได้ครั้งละเป็นจำนวนมาก และไม่มีปัญหาเรื่องไฟล์ขนาดใหญ่ จากนั้นก็ใช้ปลั๊กอิน เพื่อดึงไฟล์เหล่านั้นไปเก็บไว้ใน Media Library สามารถแนบไฟล์เหล่านั้นใน Post หรือ Page ในภายหลังได้

คลิปนี้จะแสดงการใช้ปลั๊กอินในการดึงไฟล์ต่างๆ ที่อัพโหลดโดย FTP Client ไปไว้ใน Media Library

Get the Flash Player to see this content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*