วีดีโอ: Camtasia Studio การแบ่งคลิป

เป็นคลิปวีดีโอการใช้งานโปรแกรม Camtasia Studio แสดงการแบ่งคลิปและใส่ Effect ในคลิปที่มีการประมวลผลต่าง ๆ เป็นเวลานาน ๆ ตัดส่วนการประมวลผลออกให้สั้นและใส่ Effect แทน ทำให้คลิปนั้นสั้นและมีขนาดเล็ก


One thought on “วีดีโอ: Camtasia Studio การแบ่งคลิป

  1. ขอบคุณมากครับ เคยใช้โปรแกรมนี้ตัดคลิปอัพลงยูทูปอยู่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>