วีดีโอ : แปลง PowerPoint เป็น Flash ด้วยโปรแกรมฟรี

คลิปวีดีโอ แสดงการแปลงไฟล์ PowerPoint เป็น Flash ด้วย Free PowerPoint to Flash Converter เหมาะสำหรับนำข้อมูลนำเสนอไปใส่ไว้ใน blog หรือเว็บ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*