วีดีโอ : แสดงการ Mount ไฟล์ Image เป็น Drive

แสดงการ Mount ไฟล์ Image ที่สร้างขึ้นด้วย Acronis True Image Home 2012 เป็นไดรฟ์ในระบบ ทำให้ดูข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>