วีดีโอ : แสดงการ Mount ไฟล์ Image เป็น Drive

แสดงการ Mount ไฟล์ Image ที่สร้างขึ้นด้วย Acronis True Image Home 2012 เป็นไดรฟ์ในระบบ ทำให้ดูข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*