วีดีโอ : อธิบายการเปิด Acronis True Image Home 2012

เป็นคลิปอธิบายการเรียกใช้โปรแกรม Acronis True Image Home 2012 ในลักษณะต่าง ๆ

  1. จาก Windows
  2. จาก CD/DVD
  3. จาก Acronis Startup Recovery Manager


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*