วีดีโอ : อธิบายการเปิด Acronis True Image Home 2012

เป็นคลิปอธิบายการเรียกใช้โปรแกรม Acronis True Image Home 2012 ในลักษณะต่าง ๆ

  1. จาก Windows
  2. จาก CD/DVD
  3. จาก Acronis Startup Recovery Manager

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>