วีดีโอ : วิจารณ์ WordPress 3.3 Beta 1

เป็นวีดีโอเทรนนิ่งที่วิจารณ์ WordPress 3.3 Beta 1 ที่แสดงให้เห็นว่า มีอะไรใหม่ๆ ในรุ่น 3.3 บ้าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>