วีดีโอ : วิจารณ์ WordPress 3.3 เพียง 3 ส่วน

คลิปนี้ แสดงสิ่งใหม่ ๆ ใน WordPress 3.3 3 ส่วนด้วยกัน นั่นคือ ส่วนของเมนูที่รายการต่าง ๆ นั้น เมื่อเอาเม้าส์ไปวาง จะแสดงรายการย่อยที่ด้านขวา เมื่อคลิกที่เมนู ก็จะแสดงเมนูย่อย เมนูย่อยไม่สามารถย่อได้ แต่เมื่อคลิกไปที่เมนูอื่น ๆ เมนูเดิมก็จะถูกย่อโดยอัตโนมัติ

Screen Options และ Help ในรุ่นก่อนนั้น ในรุ่น 3.3 นี้ได้รวมอยู่ในเมนู Help เพียงเมนูเดียวและ Help ก็อยู่ใน Admin bar ในส่วน Screen Options ก็ได้มีการเพิ่มโมดูล Welcome ซึ่งแสดงลิงก์ตั้งค่าต่าง ๆ ที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่เมื่อติดตั้ง WordPress ใหม่ ๆ จะตั้งค่ากัน

ในส่วนของ Permalink ก็ได้เพิ่ม Post name เข้ามา โดยไม่ต้องป้อน %postname% เหมือนในรุ่นก่อน ๆ แล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*