ปิดค้นหาทันใจใน Google

เมื่อค้นหาใน Google ด้วยเบราเซอร์ Chrome จะมีค้นหาทันใจ ป้อนอะไรไป จะมีการเดาคำล่วงหน้าและการค้นหาจะเปลี่ยนทันที หากเห็นว่า ไม่ชอบ หรืออยากปิดคุณลักษณะ วีดีโอนี้มีคำตอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>