วีดีโอ : ทำคลิป HD สำหรับ Youtube

เป็นคลิปสอนการทำคลิปแบบ HD ด้วยโปรแกรม Camtasia Studio โดยใช้ Camtasia Recorder ในการจับภาพหน้าจอ คลิปที่ได้จะเป็นแบบ HD โดยคงอัตราส่วนของภาพต่าง ๆ ให้คงเดิม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*