วีดีโอ : ปิด popup ใน scriptmafia.org

scriptmafia.org มี popup เมื่อเข้าเว็บ หากต้องการปิด popup ลองชมคลิปวีดีโอด้านล่างนี้ แสดงการปิด popup ใน 2 เบราเซอร์คือ Firefox และ Google Chrome

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>