วีดีโอ : ส่งออกไฟล์โครงการเป็น .zip

แสดงการส่งออกไฟล์ที่ตัดต่อในโครงการใน Camtasia Studio ออกเป็นไฟล์ .zip เพียงไฟล์เดียว นำไปเปิดที่เครื่องอื่น ไฟล์ครบทุกไฟล์ และไม่มีปัญหาเมื่อนำไปเปิดที่อื่น สะดวกในการจัดการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*