เปิด multisite ใน localhost

คลิปนี้ แสดงการติดตั้ง WordPress แบบ Multisite บน localhost หากท่านใดไม่เคยใช้บนโฮสติ้งจริง ก็ทดสอบบนเครื่องได้เลย การติดตั้งบน localhost ในคลิปนี้ ใช้ AppServ เป็น WebServer WordPress ที่จะทำ multisite นี้ต้องติดตั้งไว้ที่ root หรือที่ localhost หากติดตั้งไว้ที่ไดเร็คทอรี่ เช่น localhost/wordpress อย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับ แล้ว การติดตั้งบน localhost ไม่สามารถใช้ในรูปแบบ sub-domain ได้ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*