Camtasia Studio : แก้ปัญหาภาพกระตุกขณะจับภาพ

เป็นคลิปที่สอนวิธีแก้ปัญหาขณะจับภาพด้วย Camtasia Recorder แล้วภาพกระตุก โดยในคลิปแสดงการแก้ปัญหาไว้ 2 วิธีด้วยกัน เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ต้องการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*