วีดีโอ : รวมหนัง VCD 2 แผ่นเป็นไฟล์เดียว

แสดงการใช้โปรแกรม TMPGenc MPEG EDITOR 2.0 ในการรวมหนัง VCD 2 แผ่นให้เป็นไฟล์เดียว โดยอยู่ในรูปแบบของ MPEG-2 ที่จะนำไปรวมเป็น V2D หรือ รวมหนัง VCD หลายเรื่องลงใน DVD แผ่นเดียว ได้ทันที ในการรวมครั้งนี้ โปรแกรมจะเข้ารหัสเฉพาะเสียงเท่านั้น ไม่เข้ารหัสภาพ ทำให้คุณภาพของภาพยังคงเดิม

เมื่อนำไปรวมเป็น V2D โปรแกรมทำ V2D ไม่ต้องเข้ารหัสภาพหรือเสียงใหม่ ก็จะทำให้ทำงานได้อย่างรวดเร็ว โปรแกรมทำ V2D คือ TMPGEnc Authoring Works 4 หรือ Womble EasyDVD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*