เปรียบเทียบไฟล์ด้วย Total Commander

แสดงการเปรียบเทียบไฟล์ในไฟล์ .zip ด้วย Total Commander ช่วยลดเวลาในการจัดการกับไฟล์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*