เปรียบเทียบไฟล์ด้วย Total Commander

แสดงการเปรียบเทียบไฟล์ในไฟล์ .zip ด้วย Total Commander ช่วยลดเวลาในการจัดการกับไฟล์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>