สำรองข้อมูลแล้วเก็บไว้บน Server

แสดงการสำรองข้อมูลด้วย BackWPUp แล้วเก็บไว้บน Server

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*