Camtasia Studio : การย่อขยายภาพ แบบที่ 1

คลิปนี้ เป็นการสอนทำ zoom in / zoom out สำหรับการทำคลิปที่มีความละเอียดเท่ากับคลิปที่จับภาพมา ผมจะแสดงให้เห็นเทคนิคที่ผมใช้ในการทำว่า ทำอย่างไร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*