เปรียบเทียบ Clip Speed ใน Camtasia Studio

ใน Camtasia Studio แต่ละรุ่นในเรื่องของการทำ Clip Speed นั้นก็มีข้อแตกต่างกัน คือในรุ่น 6 จะเห็นผลก็ต่อเมื่อ Produce ไปแล้ว แต่ในรุ่น 7 และ 8 จะเห็นผลในทันที เมื่อเช้านี้เลยทำคลิปเปรียบเทียบ Clip Speed ระหว่าง รุ่น 6 และ 8 ให้เห็นข้อแตกต่างกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>