คลิปทดสอบการอ่านข้อมูล Flash Drive USB 3.0

คลิปนี้ ทดสอบการอ่านข้อมูลจากแฟลชไดรฟ์ USB 3.0 ยี่ห้อ Kingston Datatraveler Elite 3.0 ขนาด 16GB บนพอร์ต USB 3.0 เป็นการ์ดที่ซื้อมาเพิ่มชิป NEC แฟลชไดรฟ์รุ่นนี้ระบุไว้ว่า อ่าน/เขียนที่ 70/30 MB/sec

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>