คลิปสอนทำ WordPress ให้แสดงผลภาษาไทย

คลิปนี้ จะแสดงวิธีทำให้ WordPress ที่ติดตั้งนั้นแสดงผลเป็นภาษาไทย และก็วิธีที่ยกเลิกภาษาไทยกลับเป็นอย่างเดิม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*