คลิปสอนทำ WordPress ให้แสดงผลภาษาไทย

คลิปนี้ จะแสดงวิธีทำให้ WordPress ที่ติดตั้งนั้นแสดงผลเป็นภาษาไทย และก็วิธีที่ยกเลิกภาษาไทยกลับเป็นอย่างเดิม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>