การค้นหาข้อมูลในกลุ่ีมใน facebook

คลิปแสดงการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ในกลุ่มของ facebook อาจจะง่ายสำหรับหลาย ๆ ท่าน แต่บางท่านหรือมือใหม่ไม่เข้าใจ ก็รับชมได้ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>