ส่งไฟล์ผ่าน bit torrent

วีดีโอสอนการส่งไฟล์ให้กับเพื่อนๆ ผ่าน bit torrent โดยใช้โปรแกรม uTorrent โดยไม่ต้องใช้ tracker แต่มีข้อสำคัญก็คือ

1. ส่งไฟล์ .torrent
2. ส่งเบอร์ ip
3. ส่งหมายเลข port

ให้กับเพื่อนที่ต้องการจะดาวน์โหลดไฟล์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>