ตัดต่อไฟล์ .mp3 ทำ ringtone มือถือ

หากท่านสนใจจะตัดต่อไฟล์ .mp3 สำหรับทำ ringtone ของมือถือ คลิปนี้ ช่วยท่านได้ โดยใช้โปรแกรม Audacity เป็นโปรแกรมฟรี ไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*