ตัดต่อไฟล์ .mp3 ทำ ringtone มือถือ

หากท่านสนใจจะตัดต่อไฟล์ .mp3 สำหรับทำ ringtone ของมือถือ คลิปนี้ ช่วยท่านได้ โดยใช้โปรแกรม Audacity เป็นโปรแกรมฟรี ไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>