ทดสอบการคัดลอกไฟล์พร้อม ๆ กันหลายไดรฟ์

ทดสอบให้เห็นการคัดลอกไฟล์ไปหลายๆ ไดรฟ์ (2 ไดรฟ์) โดยใช้โปรแกรม n2ncopy.exe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>