ทดสอบการคัดลอกไฟล์พร้อม ๆ กันหลายไดรฟ์

ทดสอบให้เห็นการคัดลอกไฟล์ไปหลายๆ ไดรฟ์ (2 ไดรฟ์) โดยใช้โปรแกรม n2ncopy.exe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*