การทำภาพซ้อนภาพใน Camtasia Studio 8

แสดงการทำภาพซ้อนภาพใน Camtasia Studio 8 ทำให้วีดีโอดูน่าสนใจมากขึ้น นอกจากตัวในการทำในคลิปแล้ว คุณยังสามารถปรับแต่ง Visual Properties ของแต่ละคลิปให้มีเงา ปรับขนาด ต่างๆ ได้อีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>