คัดลอกเสียงข้าม channel

แสดงการใช้โปรแกรม Audacity ตัดต่อเสียง ทำให้ลำโพงซ้ายหรือขวา มีเสียงเดียวกัน ประยุกต์ใช้เช่น ตัดต่อเสียงคาราโอเกะให้มีเสียงดนตรีอย่างเดียว เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*