ทำ intro ใน Camtasia Studio แล้วเก็บไว้ใช้ภายหลัง

เป็นคลิปสอนการทำ Intro ใน Camtasia Studio แล้วก็เก็บเอาไว้ใน Library ในโครงการต่อ ๆ ไปก็สามารถนำมาใช้งานได้ แก้ไขเพียงข้อความเท่านั้น ไม่ต้องทำใหม่ทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>