ตั้งค่าเสียงใน Camtasia Recorder 8

แสดงการปรับแต่งอุปกรณ์สำหรับบันทึกเสียง เพื่อให้การบันทึกเสียงนั้นสมบูรณ์ ตามที่ต้องการ ก่อนการบันทึกจริง ๆ ควรจะทดสอบบันทึกดูก่อน เพื่อจะได้ปรับระดับเสียงให้ตรงกับความต้องการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>