เทคนิคการตัดช่วงพิมพ์ข้อความใน Camtasia Studio

คลิปนี้เป็นเทคนิคในการตัดต่อวีดีโอช่วงที่พิมพ์ข้อความใน Camtasia Studio ในช่วงของการพิมพ์ข้อความต่าง ๆ นั้นไม่ต้องบรรยายใด ๆ แล้วพิมพ์จนจบข้อความ แล้วในขั้นตอนการตัดต่อ ให้ดูในคลิปด้านล่างนี้เลยครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>