เริ่มต้นใช้ Camtasia Studio 8

คลิปแสดงการเปิดใช้ Camtasia Studio 8 ครั้งแรก พร้อมกับอธิบายส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*