ทำให้ Windows 8 มีเมนู Start

ใน Windows 8 จะไม่มีเมนู Start แต่เราทำให้มีได้ด้วยโปรแกรม Startmenu8 ชมตัวอย่างได้ในคลิป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*