เริ่มต้นใช้ Camtasia Studio 8 #2

คลิปนี้ เป็นคลิปการใช้ Camtasia Studio 8 ต่อจากคลิปที่แล้ว โดยอธิบายต่อจากคลิปที่แล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*