ดาวน์โหลด mp3 จาก youtube

การดาวน์โหลดไฟล์ .mp3 จาก youtube มาฟังนั้น ทำได้หลายวิธี และคลิปนี้เป็นอีก 1 วิธีในการดาวน์โหลด mp3 จาก youtube โดยเป็นการติดตั้งส่วนขยายในเบราเซอร์ Google Chrome แล้วทำการดาวน์โหลดคลิปมาเป็น mp3 โดยคลิปนี้จะแสดงขั้นตอนต่าง ๆ จนถึงการดาวน์โหลดลงมาเป็น .mp3 และเปิดฟังในโปรแกรมฟังเพลง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*