ดาวน์โหลด mp3 จาก youtube

การดาวน์โหลดไฟล์ .mp3 จาก youtube มาฟังนั้น ทำได้หลายวิธี และคลิปนี้เป็นอีก 1 วิธีในการดาวน์โหลด mp3 จาก youtube โดยเป็นการติดตั้งส่วนขยายในเบราเซอร์ Google Chrome แล้วทำการดาวน์โหลดคลิปมาเป็น mp3 โดยคลิปนี้จะแสดงขั้นตอนต่าง ๆ จนถึงการดาวน์โหลดลงมาเป็น .mp3 และเปิดฟังในโปรแกรมฟังเพลง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>