Adobe Digital Editions

Adobe Digital Editions เป็นโปรแกรมสำหรับเปิดไฟล์ .epub, .pdf ที่สามารถจัดกลุ่มของหนังสือ แสดงรูปหน้าปกของหนังสือได้ ในคลิปนี้แสดงการดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Digital Editions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>