ตัวอย่างตัดต่อเสียงด้วย Audacity

ตัวอย่างตัดต่อเสียงด้วย Audacity หลังติดตั้ง Audacity ต้องติดตั้ง Library เพิ่มด้วยคือ Lame MP3 Encoder กับ FFMpeg สำหรับ Lame MP3 Encoder เพื่อให้ส่งออกเป็นไฟล์ .mp3 ส่วน FFMpeg เพื่อให้สามารถนำเข้าไฟล์วีดีโอเพื่อนำมาตัดต่อเสียงได้ เช่น ไฟล์ .mp4 .flv เป็นต้น ช่วยให้เราตัดต่อเสียงคลิปจาก youtube ได้สบาย ๆ เลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*