ตัวอย่างตัดต่อเสียงด้วย Audacity

ตัวอย่างตัดต่อเสียงด้วย Audacity หลังติดตั้ง Audacity ต้องติดตั้ง Library เพิ่มด้วยคือ Lame MP3 Encoder กับ FFMpeg สำหรับ Lame MP3 Encoder เพื่อให้ส่งออกเป็นไฟล์ .mp3 ส่วน FFMpeg เพื่อให้สามารถนำเข้าไฟล์วีดีโอเพื่อนำมาตัดต่อเสียงได้ เช่น ไฟล์ .mp4 .flv เป็นต้น ช่วยให้เราตัดต่อเสียงคลิปจาก youtube ได้สบาย ๆ เลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>