ส่งออกเสียงจาก Audacity เป็น .mp3

ส่งออกเสียงที่ตัดต่อใน Audacity เป็นไฟล์เสียง ในตัวอย่างในคลิปนี้ ส่งออกเป็นไฟล์ .mp3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>