ส่งออกเสียงจาก Audacity เป็น .mp3

ส่งออกเสียงที่ตัดต่อใน Audacity เป็นไฟล์เสียง ในตัวอย่างในคลิปนี้ ส่งออกเป็นไฟล์ .mp3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*