เทคนิคการตัดต่อใน Camtasia Studio

คลิปนี้ เป็นเทคนิคการตัดต่อวีดีโอใน Camtasia Studio ช่วยให้ตัดต่อได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ ช่วงแรกเป็นการใช้ marker ช่วยในการตัดต่อ ช่วงที่ 2 เป็นการกำหนดระยะเวลาของ callouts ได้ตรงกับความต้องการมากที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*