เทคนิคการตัดต่อใน Camtasia Studio

คลิปนี้ เป็นเทคนิคการตัดต่อวีดีโอใน Camtasia Studio ช่วยให้ตัดต่อได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ ช่วงแรกเป็นการใช้ marker ช่วยในการตัดต่อ ช่วงที่ 2 เป็นการกำหนดระยะเวลาของ callouts ได้ตรงกับความต้องการมากที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>