Sony Vegas 13 แยกภาพและเสียง

ว่าง ๆ ก็เลยทำคลิปวีดีโอสอนการใช้โปรแกรม Sony Vegas Pro 13 บ้าง ก็กะว่าจะสอนพื้น ๆ ไม่ถึงระดับลึก ๆ เอาแค่เริ่มต้นแล้วใช้งานได้ แบบสั้น ๆ

คลิปนี้เป็นการแยกภาพและเสียงออกจากกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*