การตั้งสิทธิ์เข้าถึงไฟล์ใน DirectAdmin

สิทธิ์การเข้าถึงไฟล์ (file permission) นี้ เป็นปัญหาหนึ่งที่ผู้ใช้ WordPress มือใหม่มักจะพบ การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์นี้ มักจะมีการพูดแบบง่าย ๆ คือ chmod 777 เป็นการกำหนดให้ WordPress สร้างไฟล์/โฟลเดอร์ หรือทำให้เราสามารถแก้ไขไฟล์ต่าง ๆ ได้ หากไม่กำหนดแล้วจะทำให้เกิดปัญหาเช่น ติดตั้ง WordPress ไม่ได้ (การติดตั้งแบบให้ WordPress สร้างไฟล์ wp-config.php) ไม่สามารถอัพโหลดภาพได้ เป็นต้น

ในบทความนี้จะเสนอการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์แบบง่าย ๆ ผ่าน File Manager โดย Control Panel ที่จะนำเสนอนี้เป็น DirectAdmin และโฟลเดอร์ตัวอย่างที่จะนำมาเสนอนี้คือโฟลเดอร์ uploads ที่อยู่ใน /wp-content ซึ่งโฟลเดอร์ uploads นี้ จะต้องกำหนดสิทธิ์ให้เป็น 777 เพื่อจะสามารถอัพโหลดรูปภาพได้
Continue reading →

การคืนข้อมูลด้วย DirectAdmin

การคืนข้อมูลนี้ เป็นการคืนข้อมูลที่ได้จากการสำรองข้อมูลกลับไปยังฐานข้อมูล อาจจะเป็นการคืนข้อมูลในกรณีข้อมูลเดิมเสียหาย หรือการคืนข้อมูลในกรณีที่มีการย้ายโฮสต์ เป็นต้น โดยทั่วไปอาจจะใช้วิธีการคืนข้อมูลผ่านทาง phpMyAdmin ในบทความนี้ เสนอการคืนข้อมูลโดยผ่านทาง Control Panel คือ DirectAdmin ด้วยวิธีการง่าย ๆ
Continue reading →