วีดีโอ : สอนการติดตั้ง FrameServer

เป็นวีดีโอสอนการติดตั้ง DebugMode FrameServer เข้ากับ Ulead VideoStudio 9 (รุ่นอื่น ๆ ก็ติดตั้งเหมือนกัน) การส่งออกวีดีโอที่ตัดต่อใน Ulead ส่งออกผ่าน FrameServer แล้วนำไปเข้ารหัสด้วย TMPGnc Plus เป็น DVD Frame Server & Ulead Video Studio from ลิงกินผัก on Vimeo.

Ulead VideoStudio 9

Ulead VideoStudio 9 เป็นโปรแกรมสำหรับตัดต่อวีดีโอที่ได้รับความนิยมพอสมควร เนื่องจากการใช้งานที่ง่ายและมีฟังก์ชั่นต่างๆ ให้ใช้อย่างครบถ้วน ในที่นี้จะเสนอเฉพาะตอนที่จะสร้างไฟล์วีดีโอที่ได้จากการตัดต่อเสร็จแล้วเท่านั้น การสร้างไฟล์วีดีโอ โปรแกรมนี้จะส่งข้อมูลไปยัง FrameServer เพื่อสร้างไฟล์ชั่วคราวก่อนที่จะใช้โปรแกรมเข้ารหัสนำไปเข้ารหัสอีกครั้งหนึ่ง

TMPGEnc Plus

TMPGEnc Plus ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในโปรแกรมเข้ารหัสวีดีโอที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้ทั่วโลก ในที่นี้จะแสดงเฉพาะในส่วนของการเข้ารหัสโดยใช้ Wizard หลังจากเปิดโปรแกรมขึ้นมา โปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง Project Wizard

การติดตั้งโปรแกรม

หลังจากที่ดาวน์โหลดไฟล์ fssetup.zip จากเว็บไซต์แล้ว ให้ขยายไฟล์ออกมา ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ fssetup.exe เพื่อติดตั้งโปรแกรม เมื่อปรากฏหน้าต่าง License Agreement ให้คลิกปุ่ม I Agree เลือกรายการของโปรแกรมที่คุณใช้ตัดต่อวีดีโอ ในที่นี้เลือก Ulead VideoStudio แล้วกดปุ่ม Next กดปุ่ม Next เพื่อติดตั้งโปรแกรมในโฟลเดอร์ที่กำหนดมาให้ เลือกโฟลเดอร์ที่จะติดตั้งปลั๊ก-อินของ Ulead โดยจะต้องติดตั้งไว้ในโฟลเดอร์ VIO เท่านั้น แล้วกดปุ่ม Next โปรแกรมติดตั้งจะขยายไฟล์ต่างๆ ไปยังโฟลเดอร์ที่ระบุไว้ เมื่อปรากฏข้อความ Create a Programe Group in the Start Menu? ให้กดปุ่ม Yes เมื่อปรากฏ View readme? ให้กดปุ่ม No สิ้นสุดการติดตั้งโปรแกรม

Debugmode FrameServer

DebugMode FrameServer เป็นโปรแกรมประเภท Frame Server ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และเป็นของฟรีอีกต่างหาก ถือว่า “ของฟรีและดีก็มีในโลก” ขนาดของโปรแกรม 66K โปรแกรมทำงานเป็นสื่อกลางในการส่งข้อมูลระหว่างโปรแกรมตัดต่อวีดีโอ (เช่น Ulead VideoStudio, Sony Vegas เป็นต้น) กับโปรแกรมเข้ารหัสวีดีโอ (เช่น TMPGEnc Plus, Procoder 2 เป็นต้น) จากการทำงานของโปรแกรมนี้ ทำให้คุณไม่ต้องสร้างไฟล์วีดีโอต้นฉบับที่ได้ตัดต่อแล้ว เพื่อนำมาเข้ารหัสวีดีโอเหมือนแต่ก่อน เป็นการนำข้อมูลวีดีโอที่ได้ตัดต่อแล้วส่งผ่านไปยังโปรแกรมเข้ารหัส การตัดต่อวีดีโอแบบเดิมคือ ตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรมตัดต่อเสร็จแล้ว ก็จะสร้างไฟล์วีดีโอต้นฉบับที่ได้จากการตัดต่อทำให้ไฟล์มีขนาดใหญ่และสิ้นเปลืองเนื้อที่เป็นจำนวนมาก จากนั้นจึงนำไฟล์ที่ได้นำไปเข้ารหัสแปลงเป็น VCD หรือ DVD โดยเฉพาะการจับภาพจากกล้องถ่ายวีดีโอดิจิตอลมาเป็นไฟล์ .avi จะใช้เนื้อที่ประมาณ 13-14 GB/ชั่วโมง เมื่อตัดต่อเสร็จสร้างไฟล์ต้นฉบับใหม่ก็จะใช้เนื้อที่อีกประมาณ 13-15 GB นอกจากนี้ ยังเสียเวลาในช่วงที่มีการสร้างไฟล์ต้นฉบับใหม่อีก จากนั้นจึงนำไปเข้ารหัสด้วยโปรแกรมเข้ารหัสอีกครั้ง ก่อนที่จะนำไปเขียนเป็น VCD, DVD… Read more