การติดตั้งโปรแกรม

หลังจากที่ดาวน์โหลดไฟล์ fssetup.zip จากเว็บไซต์แล้ว ให้ขยายไฟล์ออกมา

ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ fssetup.exe เพื่อติดตั้งโปรแกรม เมื่อปรากฏหน้าต่าง License Agreement ให้คลิกปุ่ม I Agree

เลือกรายการของโปรแกรมที่คุณใช้ตัดต่อวีดีโอ ในที่นี้เลือก Ulead VideoStudio แล้วกดปุ่ม Next

กดปุ่ม Next เพื่อติดตั้งโปรแกรมในโฟลเดอร์ที่กำหนดมาให้

เลือกโฟลเดอร์ที่จะติดตั้งปลั๊ก-อินของ Ulead โดยจะต้องติดตั้งไว้ในโฟลเดอร์ VIO เท่านั้น แล้วกดปุ่ม Next

โปรแกรมติดตั้งจะขยายไฟล์ต่างๆ ไปยังโฟลเดอร์ที่ระบุไว้ เมื่อปรากฏข้อความ Create a Programe Group in the Start Menu? ให้กดปุ่ม Yes

เมื่อปรากฏ View readme? ให้กดปุ่ม No สิ้นสุดการติดตั้งโปรแกรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*