วีดีโอป้องกันดาวน์โหลดด้วย Drain Hole

วีดีโอนี้ แสดงการป้องกันการดาวน์โหลดไฟล์ด้วยปลั๊กอิน Drain Hole ซึ่งจะกำหนดให้ดาวน์โหลดได้เฉพาะระดับผู้ใช้ที่กำหนด และยังเก็บสถิติการดาวน์โหลดต่าง ๆ ได้อีกด้วย ลองติดตามชมได้ใน HD

WordPress Plugin : Drain Hole

Simple Tags รองรับ WordPress 2.7 แล้ว

จากที่เมื่อวานแจ้งข่าวเรื่อง WordPress 2.7 ได้ออกมาให้ชาวโลกได้ยลโฉมกันไปแล้ว รวมทั้งพูดถึงเรื่อง Simple Tags Plugins ที่ยังไม่สนับสนุน WordPress 2.7 นั้น ณ บัดนี้ ทางผู้พัฒนา Simple Tags ได้ออกรุ่น 1.5.8-2.7 มาแล้ว ซึ่งได้สนับสนุน WordPress 2.7 เรียบร้อยแล้วครับ

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน….เอ๊า…ลงท้ายเป็นงี้ไปได้แฮะ :-)

แบ่งส่วนบทความออกเป็นแท็บ

ในการเขียนบทความยาว ๆ ประกอบไปด้วยหลายส่วน การแบ่งแต่ละส่วนของบทความเป็นแท็บให้ผู้อ่านคลิกเลือกอ่าน ก็เป็นวิธีการที่น่าสนใจทำให้บทความน่าอ่านยิ่งขึ้น การสร้างแท็บก็สร้างไม่ยาก เครื่องมือที่ใช้สำหรับสร้างแท็บบทความนั่นคือ postTabs นอกจากนี้ สีพื้นหรือแท็บยังปรับแต่งได้อีกด้วย

หลังจากที่ดาวน์โหลดปลั๊กอินและติดตั้งตามวิธีการปกติ เรียกใช้งานปลั๊กอิน ก็เริ่มเขียนบทความได้ทันที

รูปแบบของการสร้างแท็บคือ

    [tab:ข้อความชื่อแท็บ]
    ข้อความ

้ข้อมูลสำหรับสร้างแท็บ

ภาพตัวอย่างของการสร้างแท็บ

แท็บแบ่งบทความ

รูปแบบของแท็บที่ปลั๊กอินสร้างขึ้นมา เราสามารถคลิกแท็บต่าง ๆ เพื่ออ่านบทความแต่ละส่วนได้อย่างรวดเร็ว

ทำสารบัญด้วย TOC Generator

ในการเขียนบทความนั้น บางบทความอาจจะมีความยาวพอสมควร และแบ่งแยกเนื้อหาออกเป็นส่วน ๆ เช่น บทความเกี่ยวกับโครงการหนึ่ง ๆ ก็อาจจะประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์ของโครงการ, เป้าหมาย, เนื้อหา, การดำเนินการ, บุคลากร เป็นต้น ซึ่งแต่ละส่วนก็จะมีเนื้อหาแตกต่างกันออกไป

เมื่อผู้ชมอ่านบทความ การที่จะรู้รายละเอียดทุกภาคส่วน ก็จะต้องเลื่อนจอภาพอ่านทั้งบทความ หากเราได้จัดบทความออกเป็นส่วน ๆ และแสดงเป็นสารบัญให้ผู้ชมได้ทราบว่า ในบทความนี้มีหัวข้อใดบ้าง และข้ามไปอ่านยังหัวข้อน่าสนใจที่ต้องการจะอ่าน นับว่าเป็นการสร้างความสะดวกให้กับผู้ชมไม่น้อย ซึ่งก็เป็นเหมือนกับสารบัญของหนังสือนั่นเอง
Continue reading →