ทำวีดีโอสอนการใช้งานด้วย Camtasia Studio

ในยุค Windows 95, 98, ME นั้นโปรแกรมสำหรับทำวีดีโอเทรนนิ่ง หรือโปรแกรมจับภาพหน้าจอเป็นวีดีโอที่จับภาพการเคลื่อนไหวของเม้าส์ การใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ รวมทั้งการบรรยายประกอบ สำหรับทำวีดีโอสอนการใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ ที่นิยมกันมาก นั่นก็คือ Lotus ScreenCam

ถัดมาในยุค Windows XP นั้น โปรแกรมนั้นใช้งานไม่ค่อยสะดวกหรือไม่รองรับการใช้งานบน Windows XP และหยุดการพัฒนาไป โปรแกรมที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันนั้น มีหลายโปรแกรมด้วยกัน เช่น Wink, Camtasia Studio จากค่าย TechSmith เจ้าเดียวกับผู้พัฒนา SnagIt โปรแกรมจับภาพหน้าจออันลือชื่อ

ส่วนตัวแล้วเคยใช้ SnagIt มานานมาก และ Camtasia นั้น ใช้ไม่บ่อยนัก ได้ลองมาหลาย ๆ รุ่นแล้ว แต่ยังไม่เคยจับมาใช้งานเป็นจริงเป็นจังสักที เคยเขียนบทความลงในพันทิปห้องเทค แต่ก็เขียนได้ไม่กี่ตอนเอง จนล่าสุดนี้ มีความจำเป็นต้องใช้งานจริง ๆ จัง ๆ แล้ว

นั่นก็คือ ทำวีดีโอสอนการใช้งานโปรแกรม FileZilla FTP Client สำหรับอัพโหลดข้อมูลทำเว็บไซต์ให้กับรุ่นพี่ ๆ ซึ่งก็ทำไปทำมา วีดีโอที่สอนนั้นใช้เวลาประมาณ 40 กว่านาที

วีดีโอสอนการใช้งาน FileZilla FTP Client

Continue reading →

โปรแกรมดาวน์โหลดวีดีโอจาก Youtube

วันนี้เข้าดูวีดีโอใน Youtube ค้นหาพวก Rock, Heavy ยุค 80-90 เห็นวีดีโอน่าสนใจเพียบเลย ก็เลยอยากจะนำมาเก็บเอาไว้ดู เลยไปหาโปรแกรมสำหรับดาวน์โหลดไฟล์จาก google

บางโปรแกรมเคยใช้ได้ ตอนนี้ใช้ไม่ได้เสียแล้ว จนไปเจอ UltraGet Video Downloader ตัวนี้น่าสนใจมาก ใช้งานง่ายมากแถมฟรีด้วย (ถ้าใช้โหลดไฟล์จาก Youtube มาเป็น .flv) ผมดาวน์โหลดวีดีโอมาเป็นไฟล์ .flv เท่านั้น

หน้าต่างหลัก UltraGet Video Downloader

Continue reading →

พระบรมราโชวาท 31 ธันวาคม 2550

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพรปีใหม่ พุทธศักราช 2551 แก่ประชาชนชาวไทย ความว่า

“ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2551 ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดี มาอวยพรแก่ท่านทุกๆ คน และขอขอบใจท่านเป็นอย่างมาก ในน้ำใจไมตรีที่ทุกคน ทุกฝ่าย แสดงให้เห็น ทั้งในคราวที่เจ็บป่วย และในการจัดงานวันเกิดครบ 80ปี รวมทั้งได้แสดงความวิตกห่วงใยอย่างจริงใจในการเจ็บป่วยของพี่สาวข้าพเจ้า

สถานการณ์บ้านเมืองเราแต่ปีก่อน และต่อเนื่องมาถึงปีที่แล้วเป็นอย่างไรก็เป็นที่ทราบกันอยู่แก่ใจ แต่อย่างไรก็ตาม เราได้มีรัฐธรรมนูญ และได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้ว นับว่าประเทศชาติของเราได้ผ่านหัวเลี้ยวสำคัญอีกขั้นหนึ่ง

จึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องช่วยกันประคับประคองกิจการของบ้านเมือง ให้ดำเนินไปด้วยดี ให้มีความเป็นปึกแผ่นและร่มเย็นเป็นปรกติสุข ทางที่เราจะช่วยกันได้ ก็คือการทำความคิดให้ถูกตรงและแน่วแน่ ในอันที่จะยึดถือชาติบ้านเมืองเป็นที่หมาย แต่ละคนแต่ละฝ่าย จะต้องเพลาการคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัว พยายามโอนอ่อนผ่อนปรนเข้าหากัน ด้วยไมตรีจิตและความเมตตากรุณา อย่าก่อปัญหาและก่อเงื่อนไข อันเป็นเหตุให้เกิดความไม่สงบและความแตกแยก ผู้ใดมีภาระหน้าที่อันใด ก็เร่งกระทำให้สำเร็จลุล่วงไป ให้ทันการณ์ทันเวลา ผลงานของทุกคนทุกฝ่าย จักได้ประกอบส่งเสริมกัน ให้ประเทศชาติอันเป็นที่อยู่ที่อาศัยของเรา ดำรงมั่นคงอยู่ด้วยความผาสุกร่มเย็นตลอดไป

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชา จงคุ้มครองรักษาให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย ให้มีความสุขสบาย สุขใจ และประสบแต่สิ่งที่พึงประสงค์ ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน”

คัดมาจาก ผู้จัดการรายวัน

พระบรมราโชวาท 17 ธันวาคม 2550

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้พิพากษาเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ โดยเมื่อเวลา 16.42 น. วันที่ 17 ธ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายวิรัตน์ ลิ้มวิชัย ประธานศาล ฎีกา นำผู้พิพากษาประจำศาล สนง.ศาลยุติธรรม เฝ้าฯ เพื่อ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ ในการนี้ นายวิชัย อาริยะนันทกะ เลขาธิการประธานศาลฎีกา และนายสราวุธ เบญจกุล รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมเข้าเฝ้าฯ ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง มีพระราชดำรัสแก่ผู้เข้าเฝ้าฯดังนี้

“บ้านเมืองจะต้องมีความยุติธรรม หมายความว่า คนจะปฏิบัติตัวตามใจชอบไม่ได้ ต้องทำตามกฎเกณฑ์ ถือว่าของกฎหมายก็ได้ หรือต้องเป็นไปตามความดี กฎเกณฑ์ ของความดี เพราะความดีนั้นก็คือ ทำอะไรที่ตรงไปตรงมา ที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคน ต่อประชาชน โดยเฉพาะทุกคน ที่มีสิทธิที่จะมีชีวิตที่ต้องมีกฎเกณฑ์ ต้องมีขื่อมีแป หากไม่มีขื่อมีแปแล้ว ประเทศชาติจะล่มจม หรือที่สำคัญที่ต้องมีผู้พิพากษาที่มีความเข้มแข็ง ความเข้มแข็งของผู้พิพากษาไม่ใช่ง่าย เพราะว่า มีคนที่ไม่ค่อยดี หมายความว่า ไม่ค่อยสุจริต ก็หาทางที่จะหลบเลี่ยงกฎหมาย หลบ เลี่ยงกฎเกณฑ์ หลบเลี่ยงความดี เพื่อความดีของตัว ฉะนั้น ท่านก็ต้องรักษาความเข้มแข็งของคำปฏิญาณนี้ ซึ่งถ้าพูด ถึงง่ายๆก็ไม่ยาก เพราะว่า ความดีนั้น เป็นสิ่งที่ง่าย แต่ว่า ทำไมมันยาก เพราะมันมีอคติ อคติ หมายความว่า คนเรา อยากจะทำอะไรเพื่อประโยชน์ส่วนตัวมาก แต่ท่านได้ปฏิญาณ ว่า ท่านจะไม่หลงในอคติ ซึ่งเป็นของดีมาก ถ้าไม่หลงในอคติ ก็ทำไม่ยาก ฉะนั้นถ้าท่านรักษาสิ่งที่ท่านได้เปล่งวาจานี้ ก็จะทำได้ง่าย เพราะว่า ถ้าเราไม่หลงในอคติ ก็ไม่ ยากที่จะทำดี ถ้าทำดีแล้วทุกคนก็ได้รับประโยชน์ ในการ รักษาความดี บางอย่างอาจจะไม่ใช่ง่าย เพราะว่ามีคนที่ ไม่ใช่หลงในอคติ มีคนที่อยากจะไปในทางที่ไม่ถูก อยากจะไปในทางที่เป็นอคติ เขาพยายามที่จะหลอกลวงตลอดเวลา ท่านต้องเข้มแข็ง ความเข้มแข็งของผู้พิพากษาจะต้อง รักษาไว้ตลอดชีวิต ทั้งในเวลาที่ปฏิบัติงานหน้าที่ หมายความ ว่า ว่าขึ้นบัลลังก์ หรือทำหน้าที่ในการพิพากษา ทั้งเวลาธรรมดาปกติ อย่างท่านไปที่ไหน ท่านก็ละทิ้งความเป็นผู้พิพากษา ละทิ้งความเป็นคนที่มีความดี ความตรงไป ตรงมา ละทิ้งไม่ได้ อย่างเช่นการไปอยู่ในชนบท ท่านไป เห็นความไม่ดี ท่านต้องต่อสู้เพื่อให้ความไม่ดีนั้นหายไป หมดไป จะต้องให้ความดีอยู่ จงรักษาความดีไว้”

ลำดับต่อมา ในเวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวเสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พล.อ.บุญรอด สมทัศน์ รมว.กลาโหม นำตุลาการศาลทหารสูงสุด ตุลาการศาลทหาร กลาง และตุลาการรัฐธรรมนูญศาลทหารกรุงเทพ เฝ้าฯ เพื่อ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ ในการนี้ นายทหารสัญญาบัตรร่วมเฝ้าฯด้วย และโอกาสนี้ ได้พระ ราชทานพระบรมราโชวาท ความว่า

“ข้าพเจ้ายินดีที่ได้ฟังนายทหารที่ได้เปล่งวาจา ปฏิญาณตนว่า จะปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต การ ปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอคตินั้น เป็นหน้าที่สำคัญของ นายทหารทุกคน และโดยเฉพาะตุลาการที่จะต้องรักษาความยุติธรรมของหน้าที่ ท่านเป็นทหารก็ต้องรักษาความ ดีอยู่เป็นธรรมดา และยิ่งเป็นตุลาการก็ยิ่งสำคัญ เพราะว่า ทหารถือว่ามีอาวุธ แต่ความยุติธรรมของตุลาการของท่าน ก็เท่ากับเป็นอาวุธอีกอย่าง ถ้าท่านรักษาความดีของตุลาการ ก็จะไม่ต้องใช้อาวุธที่จะประหัตประหาร ฉะนั้น ท่านก็ได้ ปฏิบัติ ปฏิญาณตน ก็เป็นสิ่งที่ดี เพราะว่าเป็นการยืนยันว่า ท่านมีหน้าที่ และหน้าที่ท่านจะสำคัญมากสำหรับประเทศ ชาติ จะทำให้ประเทศชาติ มีความสุข ความสงบอยู่ตลอด ไม่จำเป็นต้องประหัตประหารกัน

ฉะนั้น ท่านก็จงรักษาคำปฏิญาณนี้โดยเด็ดขาด โดยเข้มแข็ง เพราะว่าส่วนมากเป็นความลำบากที่จะรักษาความยุติธรรม เพราะว่าความยุติธรรมนั้น หมายความว่า จะต้องรักษา จะต้องเสียสละ เพราะว่า โดยมากคนเราจะชอบที่จะเอาเปรียบ ถ้าเอาเปรียบคน ก็ไม่เป็นความยุติธรรม ดังนั้น ท่านต้องไม่เอาเปรียบ ท่านต้องรักษาไม่ให้คนอื่นเอาเปรียบ ถ้ามีคนเอาเปรียบคนอื่น จะทำให้บ้านเมืองไปไม่รอด ฉะนั้นขอให้ท่านดูแล ความยุติธรรมใน ไม่ใช่ในกองทัพเท่านั้นเอง แต่ว่าทั่วไป ไม่ได้ไม่ต้องประหัตประหารกัน ก็ขอให้ท่านสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ของท่านที่จะได้รับ เพื่อความสงบสุข ของทุกส่วนของประเทศ และเมื่อทุกส่วนของประเทศมีความสงบสุข บ้านเมืองทั้งหมดก็จะอยู่เย็นเป็นสุข และมีความสามารถที่จะรักษาอธิปไตย รักษาความดีของประเทศ ประเทศไทยได้อยู่เย็นเป็นสุขมานาน แต่ว่าเดี๋ยวนี้รู้สึกว่า ค่อนข้างจะเอาเปรียบกัน ในการเอาเปรียบกันไม่ดี จะต้องให้มีคนที่ไม่เอาเปรียบรักษาความสงบสุขต่อไป ก็ขอให้ท่านมีความสำเร็จในงานของท่าน และมีความเข้มแข็ง รักษาความยุติธรรม ไม่ใช่ในกองทัพนั้นเอง แต่ทั่วไป ให้คนเขาไว้ใจว่าทหารเป็นผู้ที่รักษา ความยุติธรรม เราช่วยกันรักษาความดีของประเทศชาติ ทหารจะมีชื่อเสียง รักษาชื่อเสียงไว้ดีๆ

ฉะนั้นขอให้ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง ขอให้ท่านมีความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่และมีความสำเร็จในงานทุกอย่างของทหาร ก็ขอให้ท่านมีความดีอยู่ในตัว รักษาความดีนี้ตลอดไป จนกระทั่งทำให้กองทัพไทยรักษาชื่อเสียงไว้ได้ ถ้ากองทัพไทยรักษาชื่อเสียงไว้ได้ดี ไม่มีใครจะมาทำลายเราได้ ฉะนั้นต้องให้เข้าใจว่า กองทัพจะรักษาประเทศชาติได้ ไม่ใช่ด้วยอาวุธ ประหัตประหาร แต่ว่าด้วยความดี ขอให้ท่านประสบความสำเร็จในงานการของท่าน แล้วก็ให้ท่านมีความสุขในความสำเร็จนี้ ขอจงมีความเจริญ และขอให้มีความเข้มแข็งที่จะปฏิบัติหน้าที่ทุกบ้าน”

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

พระบรมราโชวาท 21 ธันวาคม 2550

เมื่อเวลา 16.19 น. วันที่ 21 ธ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้นายทหารชั้นนายพล และนายตำรวจชั้นนายพล ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น ประจำปี 2549-2550 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณ โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราโชวาท ทรงย้ำในเรื่องการทำความดี และความซื่อสัตย์สุจริต ความว่า

ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับยศสูงขึ้นและองค์กรสนับสนุน และทุ่มเทเปล่งวาจาที่เป็นคำสัตย์ปฏิญาณ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อความเจริญของประเทศ ซึ่งหน้าที่ของท่านนั้น เป็นหน้าที่สำคัญมาก และอย่างที่ได้ปฏิญาณ ถ้าไม่ได้ทำตามก็จะมีอันเป็นไป แม้ไม่ได้พูดก็จะมี แต่ว่าทำดีตามที่ได้ปฏิญาณ ก็เชื่อว่าท่านจะประสบ ความรุ่งเรือง ความเจริญ เพราะว่าคำที่พูดนี้ มีความศักดิ์สิทธิ์ เทวดาอารักษ์ก็ได้ฟังและได้ยิน ซึ่งถ้าเทวดาอารักษ์ได้ยินแล้ว ท่านก็จะต้องพูดกับท่าน ตราบใดที่ท่านทำดีตามคำปฏิญาณ เป็นของศักดิ์สิทธิ์ ช่วยให้ประเทศชาติอยู่อย่างเป็นสุขได้

ถ้าเป็นตามนั้น ไม่ได้หมายความว่า ท่านจะต้องประหัตประหารใช้ยุทโธปกรณ์ แต่ว่าท่านจะต้องทำตัวให้เข้มแข็ง ให้ศักดิ์สิทธิ์ แล้วถ้าท่านทั้งหมด มีความเข้มแข็ง ท่านก็จะปลอดภัย และทำให้บ้านเมืองปลอดภัย ทำให้บ้านเมืองมีความสุข มีความเรียบร้อย สำหรับนายทหารทุกเหล่า ตลอดจนตำรวจทุกหน่วย ซึ่งมีหน้าที่ ที่จะป้องกันด้วยหน้าที่ ที่จะทำให้บ้านเมืองมีความปลอดภัย ทั้งที่ทำดีก็หมายความว่าทุกท่านได้รับความปลอดภัยไปด้วย ท่านที่มีความปลอดภัย กับประชาชนทุกเหล่าทุกพวก ท่านก็จะได้รับความปลอดภัยในโอกาสเดียวกัน ไม่ได้หมายความว่า ทั้งหมดจะมีความปลอดภัยกับประชาชน ถ้าเรากระทำความปลอดภัย กับท่านเองท่านก็เป็นประชาชน ถ้าผู้ใดทำดีก็หมายความว่าปลอดภัย ทุกคนทุกคณะ จะได้รับผลของคำปฏิญาณนี้

ดีใจมาก ที่ได้เห็นท่านเปล่งวาจา ที่เข้มแข็งหนักแน่น ก็ขอให้การกล่าววาจาที่หนักแน่นนี้ เป็นผลดีแก่ท่าน จนกระทั่งประชาชนทุกคนในประเทศ เป็นการทำให้ประเทศ ชาติอยู่เย็นได้ ซึ่งที่ทำ มีการไม่ค่อยปรองดองกัน แต่ว่า ทำให้ทุกคนไม่ใช่เฉพาะนายพล ทุกคนทุกฝ่าย ทั้งทหาร พลเรือน มีความเข้มแข็ง และถ้าทุกคนในประเทศ มีความเข้มแข็งและซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีปัญหา ประเทศชาติจะยืนยาวเป็นสุข อยู่ได้ ไม่อับจน บ้านเมือง ในระยะนี้ ดูท่าทางไม่ค่อยเรียบร้อยนัก แต่ว่าท่านจะสามารถทำให้ บ้านเมืองเรียบร้อย มีความเข้มแข็งเหมือนเดิม

ขอให้ท่านประสบความสำเร็จในงานการของท่าน ทำให้บ้านเมืองมีความสุข ทั้งประชาชนทุกเหล่าทุกพวก ทุกๆ คน และท่าน แต่ผู้ที่ไม่ได้ปฏิญาณ ทำให้บ้านเมืองมีความเรียบร้อยมีความสุข มีความสงบ ท่านก็จะมีความสุข ความสงบในใจและท่านก็จะมีความเจริญด้วยเหมือนกัน ฉะนั้น ก็ขอให้ท่านทั้งหลาย ทั้งทหารทุกเหล่า ทั้งพลเรือน ทุกหมู่ ได้มีความสำเร็จในงานการ มีความสุขในงานในหน้าที่ ความสำเร็จในหน้าที่ ขอให้ทุกคนได้ ประสบความสำเร็จทุกอย่าง ประเทศชาติมีความสำเร็จด้วยเหมือนกัน ประเทศชาติก็จะเจริญ ท่านก็จะเจริญทุกคน ทุกเหล่าทุกหมู่ มีความเจริญ ข้าพเจ้าก็ดีใจ ที่ได้เห็นท่านทั้งหลายมีความเข้มแข็ง ก็ขอรักษาความเข้มแข็งนี้ ให้ประเทศชาติอยู่เย็นเป็นสุข ให้บ้านเมือง ไม่มีอะไรที่เกิดเสียหายกับบ้านเมือง ก็ขอให้ทุกท่านมีสุข ความเจริญรุ่งเรืองทุกฝ่าย ทุกพวก ทุกคน

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ