Skip to main content.

Cinema Craft Encoder Basic

Cinema Craft Encoder Basic เป็นโปรแกรมเข้ารหัสวีดีโอที่มีขนาดเล็ก และใช้งานง่าย หลังจากเพิ่มไฟล์ที่จะนำมาเข้ารหัสแล้ว กำหนดค่าไม่กี่แห่ง ก็สามารถเข้ารหัสได้แล้ว และคุณภาพที่ได้ ไม่ได้เล็กไปตามขนาดของโปรแกรมเลย

เปิดโปรแกรมขึ้นมา แล้วคลิกขวา เลือก Add เพื่อเพิ่มคลิปวีดีโอที่จะนำมาเข้ารหัส

เลือกคลิปวีดีโอที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม Open

หลังจากที่เพิ่มไฟล์มาแล้ว จะกลับมาที่หน้าต่างหลักของโปรแกรมอีกครั้ง

คลิกขวาที่รายการไฟล์ แล้วเลือก Edit

จะปรากฏหน้าต่าง Encoder settings

  1. Mode เลือก VCD
  2. ทำเครื่องหมายถูกหน้า Quality setting เลือก Natural picture
  3. กำหนดโฟลเดอร์และตั้งชื่อไฟล์ที่จะได้จากการเข้ารหัสวีดีโอ
  4. Preprocessing ทำเครื่องหมายถูกหน้า Deinterlace
  5. คลิกปุ่ม Encode Now เพื่อเริ่มต้นเข้ารหัสวีดีโอ

โปรแกรมกำลังเข้ารหัส เมื่อเข้ารหัสเสร็จแล้ว จะกลับไปยังหน้าต่าง Encoder setting ให้คลิกปุ่ม OK เพื่อกลับไปยังหน้าต่างหลักของโปรแกรม

นำไฟล์ที่ได้ (.mpg) นำไปเขียนเป็น VCD ด้วยโปรแกรมสำหรับเขียน Video-CD เช่น Nero Burning ROM หรือ VCDEasy เป็นต้น