Skip to main content.

Canopus ProCoder 2

Canopus ProCoder 2 เป็นโปรแกรมเข้ารหัสอีกโปรแกรมหนึ่งที่คนไทยนิยมใช้เป็นจำนวนมาก เนื่องจากสีสันสดใส และมีความชัดเจนดี บทความนี้แสดงการเข้ารหัสแบบพื้นฐาน ไม่ได้แสดงการปรับแต่งในส่วนของ filters แต่อย่างใด

เปิดโปรแกรม Procoder 2 เมื่อปรากฏหน้าต่างหลักของโปรแกรม คลิกปุ่ม Add เพื่อเพิ่มวีดีโอที่จะนำมาเข้ารหัส

เลือกคลิปวีดีโอที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม Open

เมื่อเพิ่มไฟล์เข้ามาแล้ว โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดต่างๆ ของไฟล์วีดีโอ คลิกปุ่ม Target เพื่อเลือกรูปแบบในการเข้ารหัส

หลังจากคลิกปุ่ม Target แล้ว ให้คลิกปุ่ม Add

คลิกรายการ VCD แล้วไปเลือกรายการ MPEG1-VCD-PAL (หรือ NTSC ตามระบบวีดีโอของคุณ แต่ประเทศไทยส่วนใหญ่เป็น PAL) แล้วคลิกปุ่ม OK

เมื่อเลือกรูปแบบเข้ารหัสมาแล้ว

  1. Base Name ตั้งชื่อไฟล์ที่ได้จากการเข้ารหัส
  2. Path เส้นทางที่จะบันทึกไฟล์ Base Name
  3. Use source filename ยกเลือกเครื่องหมายถูก
  4. Use Closed GOP ทำเครื่องหมายถูกหน้า Use Closed GOP

คลิกปุ่ม Convert เพื่อเข้าสู่การเข้ารหัสวีดีโอ

คลิกปุ่ม Convert เพื่อเริ่มต้นเข้ารหัสวีดีโอ

โปรแกรมกำลังเข้ารหัสวีดีโอ

เข้ารหัสวีดีโอเสร็จแล้ว โปรแกรมจะแสดงข้อความ Conversion Finished

นำไฟล์ที่ได้ (.mpg) นำไปเขียนเป็น VCD ด้วยโปรแกรมสำหรับเขียน Video-CD เช่น Nero Burning ROM หรือ VCDEasy เป็นต้น