Skip to main content.

MainConcept MPEG Encoder

MainConcept MPEG Encoder โปรแกรมเข้ารหัสนี้ ในเมืองไทยมีผู้ใช้จำนวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับ Procoder และ TMPGEnc แต่ก็มีความง่ายในการใช้โปรแกรมไม่แพ้โปรแกรมอื่น ๆ

เปิดโปรแกรมขึ้นมา ในช่อง Video source คลิกปุ่ม Open เพื่อเลือกวีดีโอที่จะนำมาเข้ารหัส

เมื่อเลือกเข้ามาแล้ว ในช่อง Output file เลือกโฟลเดอร์และตั้งชื่อไฟล์ที่จะได้จากการเข้ารหัสวีดีโอ ในส่วนของ Output format ช่อง MPEG type เลือก VCD

คลิกปุ่ม Convert เพื่อเริ่มต้นเข้ารหัสวีดีโอ

โปรแกรมกำลังเข้ารหัสวีดีโอ

เข้ารหัสเสร็จแล้ว

นำไฟล์ที่ได้ (.mpg) นำไปเขียนเป็น VCD ด้วยโปรแกรมสำหรับเขียน Video-CD เช่น Nero Burning ROM หรือ VCDEasy เป็นต้น