ทำความรู้จัก WordPress

ทำความรู้จัก WordPress

WordPress ไม่ใช่โปรแกรมปกติเหมือนกับโปรแกรมอื่น ๆ ทั่วไปที่ทำงานบนคอมพิวเตอร์ เช่น MicroSoft Word, MicroSoft Excel เป็นต้น ไม่ใช่ปลั๊กอินสำหรับเบราเซอร์ เหมือนกับ QuickTime หรือ Flash Player แต่มันเป็นระบบสิ่งพิมพ์บนเว็บ ที่สร้างโดยใช้ PHP และฐานข้อมูล MySQL ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ทำงานบน Unix

Continue reading →