การเปลี่ยนเส้นทางบล็อก

ผู้ใช้ WordPress บางท่าน ติดตั้ง WordPress ไว้ใน subdirectory เช่น http://example.com/blog หรือ http://example.com/wordpress เมื่อเว็บมีการเติบโตขึ้น ต้องการเปลี่ยนการทำเว็บไซต์แบบเดิมเป็นเว็บบล็อก คือเรียกบล็อกจาก http://example.com เลย โดยที่ไม่ต้องมีการติดตั้ง WordPress ใหม่และยังต้องการให้ไฟล์ต่าง ๆ ของ WordPress ยังคงอยู่ในโฟลเดอร์เดิม

WordPress นั้น อนุญาตให้คุณสามารถติดตั้ง WordPress ไว้ใน subdirectory แต่มีการเรียกใช้งานบล็อกจาก site root ได้ มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

 1. เข้าไปที่ Administration Panel
 2. ไปที่เมนู Options
 3. ในช่อง WordPress address (URL) : ให้ป้อน URL ที่ติดตั้ง WordPress เช่น http://example.com/blog หรือ http://example.com/wordpress
 4. ในช่อง Blog address (URL) : เปลี่ยน URL เป็น site root เช่น http://example.com
 5. คลิกที่ Update Options เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
 6. คัดลอกไฟล์ index.php และ .htaccess ที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่ติดตั้ง WordPress ไปยัง root directory ของ site
 7. เปิดไฟล์ index.php ที่ root directory ของ site โดย Text editor เช่น notepad เป็นต้น (index.php ไฟล์นี้ที่คัดลอกมาในข้อ 6)
 8. เปลี่ยนข้อความตามด้านล่างและบันทึก เปลี่ยนบรรทัด
  require(’./wp-blog-header.php’); เป็น
  require(’./blog/wp-blog-header.php’);
  โดย blog (ที่เน้นสี) คือ โฟลเดอร์ที่ติดตั้ง WordPress
 9. ล็อกอินเข้าสู่ Administration Panel ของ WordPress ทาง http://example.com/blog/wp-admin
 10. ถ้าเคยตั้งค่า Permalink ให้ไปที่ Options | Permalinks แล้วทำการปรับปรุงโครงสร้าง Permalinks ของคุณ WordPress จะทำการปรับปรุงไฟล์ .htaccess ของคุณโดยอัตโนมัติ

บทความนี้ยังรวมถึง ผู้ที่เริ่มต้นทำเว็บ ต้องการทำเว็บบล็อกโดยใช้ WordPress และติดตั้ง WordPress ไว้ใน subdirectory แทนการติดตั้งไว้ที่ site root ก็สามารถประยุกต์การใช้ในได้ในรูปแบบเดียวกัน

[tags]การย้ายบล็อก[/tags]

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*