TMPGEnc DVD Author 3 with DivX Authoring

เป็นโปรแกรมสำหรับเขียนไฟล์วีดีโอให้อยู่ในรูปแบบของวีดีโอ DVD นำไฟล์วีดีโอมาเขียนเป็นโครงสร้างของ DVD และเขียนลงแผ่น

เช่น เมื่อถ่ายวีดีโอจากกล้องวีดีโอฮาร์ดดิสก์ ก็ใช้โปรแกรมนี้เขียนลงแผ่นเป็น DVD หรือเขียนไฟล์วีดีโอที่ตัดต่อแล้วนำมาเขียนเป็น DVD ก็ใช้โปรแกรมนี้เขียน หรือจะทำแผ่นรวม VCD เป็น DVD หรือที่เรียกว่า V2D ก็ใช้โปรแกรมนี้ทำได้ เป็นต้น

TMPGEnc DVD Author 3 with DivX Authoring นี้ เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย มีการทำเป็นขั้นตอน ทำไปทีละขั้นตอนก็สามารถทำ DVD ได้แล้ว ในรุ่นนี้ รองรับไฟล์วีดีโอได้หลายรูปแบบ นอกจากทำเป็น DVD แล้วยังสามารถเขียนเป็น DivX Ultra ที่มีเมนูต่าง ๆ ให้เลือกเล่นเหมือนกับ DVD

TMPGEnc DVD Author 3 with Divx Authoring

สามารถจับภาพจากกล้องวีดีโอมาทำเป็น DVD มีส่วนที่ใช้ตัดเฟรมของคลิปวีดีโอที่ไม่ต้องการ ทำ DVD ได้หลาย ๆ แทร็คได้ กล่าวคือ ใน DVD 1 แผ่น สามารถใส่คลิปวีดีโอที่เป็น MPEG-1 และ MPEG-2 ในแผ่นเดียวกันได้ ทำวีดีโอหลายภาษาได้ การทำเมนูนั้น ในส่วนของตัวอักษรต่าง ๆ มีรูปแบบการปรับแต่งให้เลือกอย่างมากมาย มีระบบจำลองการทำงานของเมนู หลังจากที่ออกแบบเมนูเสร็จแล้วก็สามารถลองดูตัวอย่างของเมนูที่ทำได้ โดยไม่ต้องเขียนลงแผ่นก่อน ทำให้ลดความผิดพลาดในการเขียนเมนูมากขึ้น

การทำเมนูนั้น สามารถใส่เพลงลงไปได้ ภาพตัวอย่างของแต่ละเมนูหรือแต่ละแชปเตอร์สามารถทำเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวได้ สามารถเข้ารหัสวีดีโอให้พอดีกับแผ่นของ DVD ที่จะใช้เขียนได้ โดยโปรแกรมจะเข้ารหัสวีดีโอให้พอดีกับแผ่นดิสก์ปลายทาง

โปรแกรมยังมีความสามารถในการดึงข้อมูลจากแผ่นวีดีโอ DVD แล้วนำมาเขียนเป็น DVD โดยทำเมนูใหม่หรือตัดเฉพาะส่วนที่ต้องการ เช่น สามารถนำ MiniDVD ที่ถ่ายจากกล้องวีดีโอ DVD มาทำเมนูรวมเป็น DVD 4.7GB เพียงแผ่นเดียว และยังสามารถทำ DVD แบบ Slide show ได้อีกเช่นกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*